Posjeta sa Univerziteta York Agenciji

Posjeta sa Univerziteta York Agenciji

Dana 18. novembra 2019. godine,  Agenciju za certificiranje halal kvalitete posjetio je prof. dr. Mohamed Osman, koji radi u Centru za imunologiju i infekciju Univerziteta York iz Velike Britanije. Profesora je dočekao direktor Agencije,  mr. Damir Alihodžić i prof. dr. Midhat Jašić, član upravnog odbora Agencije.

Tokom sastanka razgovarano je o upotrebi želatina koji se često koristi u injekcijama i lijekovima koji je najčešće svinjskog porijekla, te sve većoj potrebi za halal želatinom u te svrhe.

Prof. Osman je izrazio spremnost za saradnju sa Agencijom, te je dogovoreno da u narednom period održi predavanje iz oblasti biotehnologije za potrebe edukacije auditora Agencije.