Pekara Efendira doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da Pekara Efendira doo Visoko od 28. marta 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole pripreme i posluživanja halal hrane shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Hotel Europa Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da Hotel Europa doo Sarajevo od 16. marta 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole pripreme i posluživanja halal hrane shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Mlin Ivo & Bele doo Oštra Luka

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Mlin Ivo & Bele doo Oštra Luka od 07. oktobra 2017. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

TIM Smajic Komerc doo Travnik

Obavještavamo halal potrošače da kompanija TIM Smajic Komerc doo Travik od 14. decembra 2014. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

SA & JACOM doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija SA & JACOM doo Sarajevo od 05. juna 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. 

Lasta dd Čapljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Lasta dd Čapljina od 15. novembra 2014. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.