SA & JACOM doo Sarajevo

SA & JACOM doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija SA & JACOM doo Sarajevo od 05. juna 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.