Halal certificiran porodični obrt „Kod Opana“

Halal certificiran porodični obrt „Kod Opana“

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je porodični obrt „KOD OPANA“ Brčko uspješno okončao postupak halal certificiranja. Porodični obrt „Kod Opana“ osnovan je davne 1980. godine sa osnovnim djelatnostima za otkup, klanje i prodaja mesa krupne i sitne stoke.

Halal certificiranjem obuhvaćena je klaonica krupne i sitne stoke i mesnica. Kroz implementaciju zahtjeva halal standarda menadžment kompanije nastoji da usmjeri obrt u pravcu razvoja prizvodnje i brendiranja polutrajnih proizvoda. Certificiranjem ove kompanije dodatno će biti obogaćena ponuda halal proizvoda na području Brčko distrikta.