Žitopromet AD Bijeljina

Žitopromet AD Bijeljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Žitopromet AD Bijeljina, od 13. decembra 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.