Lista aditiva

Wednesday, 28 April 2010 13:29 administrator
Print PDF

E100 - E170

Kurkuma (boja) - Ovaj emulgator je halal ukoliko je u obliku praha ili granula. Mešbuh je ukoliko se koristi u tečnom stanju. Rastvarači moraju biti halal također. Haram je ukoliko je prikriveni sastojak svinjska mast, koja je inače osnovni emulsifikator u suhoj smjesi.

Riboflavin (Vitamin B2), (boja) - Mešbuh. Haram je ukoliko je dobiven iz svinjske jetre i bubrega. Halal je ukoliko je 100% biljnog porijekla.

Tartrazin (boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da ostali rastvarači, pored vode, moraju biti halal.
Žuti hinolin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da ostali rastvarači pored vode, moraju biti halal.

Rumeno - žuta boja zalazećeg sunca FCF/narandžasto - žuta boja S (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Svijetlo - crvena supstanca/karminska kiselina (Boja) - Haram po hanefijskom mezhebu jer se proizvodi od insekata (cochineal komaraca).

Carmoizin/Azorubin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Amarant (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja, s tim da rastvarač mora biti halal.

Ponceau 4R/svijetlo - crvena boja A (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Eritrozin BS (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Patentna plava V (Boja)    - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Indigo tamno crvena/Indigotin (Boja) - Halal je ukoliko je dobivena iz 100% vještačkih sirovina, ali ukoliko je svinjski glicerin dodan kao rastvarač, onda je haram.

Srebro (Boja-anorganska) - Halal.
Zlato (Boja-anorganska) - Halal.

Hlorofil (Boja) - Halal je kada se koristi kao 100% praškasta materija i kada se voda ili biljno ulje koriste kao njegovi rastvarači.

Bakarni kompleks hlorofila (Boja) - Halal je kada se koristi kao 100% praškasta materija i kada se voda ili biljno ulje koriste kao njegovi rastvarači.
Zelena S / Sjajno zelena kiselina BS (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Karamel boja/sa hemikalijama (Boja) - Halal.

Nešto o ovome aditivu
Nešto o ovome aditivu

Crna PN/Sjajna crna BN (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Ugljeno crna / Biljni karbon (drveni ugalj) (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Alfa, beta, gama (Boja - karoten) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Annatto, bixin, norbixin (Boja - karoten) - Halal.

Kapsantin/kapsorbin (Boja - karoten) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Likopen (Boja - karoten) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Beta - apo - 8 - karotenal (Boja - karoten) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula i kada se biljno ulje koristi kao rastvarač u tečnoj formi kao prikriveni sastojak. Haram je kada se svinjski želatin koristi kao prikriveni sastojak ili nosač procesa rastvaranja.

Etilni ester beta - apo - 8 - kartoinske kiseline (Boja - karoten) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula i kada se biljno ulje koristi kao rastvarač u tečnoj formi kao prikriveni sastojak. Haram je kada se svinjski želatin koristi kao prikriveni sastojak ili nosač procesa rastvaranja.

Flavoksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Lutein (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula. Mešbuh je ukoliko se svinjski želatin ili glicerin dodaju u praškastom ili tečnom stanju.

Kriptoksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Rubiksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Violaksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Rodoksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Kantaksantin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Crvena boja cvekle/Betanin (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.
Antocianini (Boja) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

E170 - E260

Kalcijum karbonat/kreda (Boja - anorganska) - Ukoliko se dobiva iz minerala kamena i koristi u obliku praha ili granula, onda je halal. Mešbuh je ukoliko se koristi u tečnom stanju. Rastvarač mora biti halal.

Titanium dioksid (Boja - anorganska) - Halal.

Željezni oksidi i hidroksidi (Boja - anorganska) - Halal.
Aluminijum (Boja - anorganska) - Halal.

Boja rubina/litol rubin BK (Boja-anorganska) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar. Mešbuh je ukoliko se koristi kao tečna boja s tim da rastvarač mora biti halal.

Sorbinska kiselina (Prezervativ) - Halal.
Natrijum sorbat (Prezervativ) - Halal.
Kalijum sorbat (Prezervativ) - Halal.
Kalcijum sorbat (Prezervativ) - Halal.
Benzolna kiselina (Prezervativ) - Halal.
Natrijum benzoat (Prezervativ) - Halal.
Kalijum benzoat    (Prezervativ) - Halal.
Kalcijum benzoat (Prezervativ) - Halal.

Etil 4 -hidroksibenzoat (Prezervativ) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula. Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.
Etil 4 -hidroksibenzoat, natrijeva sol (Prezervativ) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula. Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.

Propil 4 - hidroksibenzoat (Prezervativ) -Halal je ukoliko se koristi kao100% suha tvar ili u obliku granula. Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.

Propil 4 - hidroksibenzoat, natrijeva sol (Prezervativ) - Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula. Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.

Metil 4 -hidroksibenzoat (Prezervativ) -Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula. Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.

Metil 4 - hidroksibenzoat, natrijeva sol (Prezervativ) -Halal je ukoliko se koristi kao 100% suha tvar ili u obliku granula.Haram ukoliko se kao rastvarač koristi alkohol.

Sulfatni dioksid (Prezervativ) - Halal.
Natrijum sulfat (Prezervativ) -Halal.

Natrijum hidrogen sulfat (Prezervativ) - Halal.
Natrijum metabisulfat (Prezervativ) - Halal.
Kalijum metabisulfat (Prezervativ) -Halal.
Kalcijum sulfat (Prezervativ) - Halal.

Kalcijum hidrogen sulfat (Prezervativ) -Halal je, ako je dobijen iz minerala ili hemikalija. Mešbuh je ukoliko se dobija iz kostiju.

Bifenil/difenil (Prezervativ) -Halal je ukoliko se alkohol ne koristi kao njegov rastvarač.
2 - hidroksibifenil (Prezervativ) -Halal je ukoliko se alkohol ne koristi kao njegov rastvarač.

Natrijum bifenil-2- yl oksidans (Prezervativ) -Halal je ukoliko se alkohol ne koristi kao njegov rastvarač.
2-(tiazol-4-yl) benzimidazol (Prezervativ) -Halal je ukoliko se alkohol ne koristi kao njegov rastvarač.
Heksamin (Prezervativ - drugi) - Halal.
Kalijum – nitrat (Prezervativ) - Halal.
Natrijum – nitrat (Prezervativ) - Halal.
Natrijum – nitrat (Prezervativ) - Halal.
Kalijum–nitrat (salitra) (Prezervativ) - Halal.

E260 - E400

Sirćetna kiselina (Raznovrsne – kiseline) - Halal.
Kalijev acetat (Raznovrsne – kiseline) - Halal.
Kalijum-hidrogen diacetat (Raznovrsne – kiseline) - Halal.
Kalcijum acetat (Raznovrsne–kiseline) - Halal.
Mliječna kiselina (Raznovrsne–kiseline) - Halal je ukoliko se dobiva iz sirutke. U SAD-u se ona uvijek uzima iz drugih, nemliječnih proizvoda.
Propinska kiselina - Halal.
Natrium propionat (Prezervativ–kiseline) - Halal.
Kalcijev propionat (Prezervativ – kiseline) - Halal je ukoliko se kalcijum vadi iz minerala,a mešbuh ukoliko se dobiva iz kostiju.
Kalijev propionat (Prezervativ – kiseline) - Halal.
Ugljen dioksid (Raznovrsni) - Halal.
L-askorbinska kiselina (vitamin C) (Antioksidansi-vitamin C) - Halal.
Natrijum-L-askorbat (Antioksidansi - vitamin C i dodaci) - Halal.
Kalcijum-L-askorbat (Antioksidansi - vitamin C i dodaci) - Halal je ukoliko se kalcijum vadi iz minerala, a mešbuh ukoliko se dobiva iz kostiju.
Askorbil palmitat (Antioksidansi - vitamin C i dodaci) - Halal je u slučaju kada se zasićena masna palmitinska kiselina dobiva iz biljnih sirovina. Haram je kad se palmitinska kiselina vadi iz svinjske masti.
Prirodni ekstrakti bogati tokoferolima (Antioksidansi - vitamin E) - Halal je kad se tokoferol vadi iz biljnih masnoća. Haram je kad se tokoferol dobiva iz svinjske masti.
Vještački alfa-tokoferol (Antioksidansi - vitamin E) - Halal je samo u slučaju kada se ova supstanca pravi od čistih (halal) vještačkih materijala bez korištenja vještačkog metoda fermentacije.
Vještački gama-tokoferol (Antioksidansi-vitamin E) - Halal je samo u slučaju kada se ova supstanca pravi od čistih vještačkih materijala bez korištenja vještačkog metoda fermentacije.
Vještački delta-tokoferol (Antioksidansi-vitamin E) - Halal je samo u slučaju kada se ova supstanca pravi od čistih vještačkih materijala bez korištenja vještačkog metoda fermentacije.
Propil galat (Antioksidansi-drugi) - Halal.
Oktil galat (Antioksidansi-drugi) -Halal je kada se dobija iz plodova koštunjavog voća ili sekreta biljaka.
Dedecil galat (Antioksidansi - drugi) - Halal je kada se dobija iz plodova koštunjavog voća ili sekreta biljaka. Haram je ukoliko se alkohol koristi kao rastvarač.
Butilirani hidroksianisol (BHA) (Antioksidansi - drugi) - Halal je kad se biljna ulja koriste kao jedini nosač proizvodnog procesa. Haram je u slučaju kad se kao nosač procesa koriste materije dobivene iz svinjske masti. Nemoguće ga je proizvesti samo iz hemijskih supstanci.
Butilirani hidroksitoluen (BHT) (Antioksidansi - drugi) Halal je kad se biljna ulja koriste kao jedini nosač proizvodnog procesa. Haram je u slučaju kad se kao nosač procesa koriste materije dobivene iz svinjske masti. Nemoguće ga je proizvesti samo iz hemijskih supstanci.
Lecitin (Emulsifikatori i stabilizatori) -Halal je kad se dobiva iz sojinog ulja ili iz žumanceta jajeta (tako ga dobivaju u Evropi).U SAD-u je uvijek halal jer se pravi iz sojinog ulja.
Natrijev laktat    (Raznovrsni-soli laktalne kiseline) -Halal je ukoliko se laktalna kiselina ne uzima iz mliječnih proizvoda.
Kalijev laktat (Raznovrsni - soli laktalne kiseline) -Halal je ukoliko se laktalna kiselina ne uzima iz mliječnih proizvoda.
Kalcijum laktat (Raznovrsni - soli laktalne kiseline) - Halal je ukoliko se laktalna kiselina ne uzima iz mliječnih proizvoda.
Limunska kiselina (Raznovrsni - limunska kiselina i njene soli) - Halal.
Natrijevi citrati (Raznovrsni - limunska kiselina i njene soli) - Halal.
Kalijevi citrati (Raznovrsni - limunska kiselina i njene soli) - Halal.
Kalcijum citrati (Raznovrsni - limunska kiselina i njene soli) - Halal ukoliko se kalcij ne uzima iz kostiju.
Vinska kiselina (Raznovrsni - vinska kiselina i njene soli) -Halal je ukoliko se ne izvodi iz vinskih proizvoda.U SAD-u je ona halal, jer se uzima iz nefermentiranog grožđa.
Natrijevi tartrati (Raznovrsni - vinska kiselina i njene soli) -Halal je ukoliko se ne izvodi iz vinskih proizvoda. U SAD-u je ona halal, jer se uzima iz nefermentiranog grožđa.
Kalijum tartrati (krem od sriješa) (Raznovrsni - vinska kiselina i njene soli) -Halal je ukoliko se ne izvodi iz vinskih proizvoda. U SAD-u je ona halal, jer se uzima iz nefermentiranog grožđa.
Kalij - natrijevi tartrati (Raznovrsni - vinska kiselina i njene soli) - Halal je ukoliko se ne izvodi iz vinskih proizvoda. U SAD-u je ona halal, jer se uzima iz nefermentiranog grožđa.
Natrijevi fosfati (Raznovrsni - fosforna kiselina i njene soli) - Halal.
Kalijevi fosfati (Raznovrsni - fosforna kiselina i njene soli) - Halal.
Kalcijevi fosfati (Raznovrsni - fosforna kiselina i njene soli) - Halal su ukoliko se kalcij dobiva iz minerala.

E400 - E483

Alginična kiselina (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal.
Natrijum alginati (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal.
Kalijum alginati (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal.
Amonijum alginati (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal.
Kalcijum alginati (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal su ukoliko se kalcij dobiva iz minerala.
Propan - l,2 - diol alginat (Emulsifikatori i stabilizatori –alginati) - Halal.
Agar (Emulsifikatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal.
Caraginan (Emulsifikatori i stabilizatori  - druge biljne smole) - Halal.
Smola dobijena iz plodova lažne akacije (rogačeva smola) - (Emulgatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal
Guar smola (Emulgatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal
Tragantova smola (Emulgatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal
Smola akacije (gumarabika) (Emulgatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal
Ksantan smola (Emulgatori i stabilizatori - druge biljne smole) - Halal
Smola karaje (Emulgatori i stabilizatori) - Halal
Sorbitol (Šećerni alkoholi) - Halal
Manitol (Šećerni alkoholi) - Halal
Glicerol (Šećerni alkoholi) - Mešbuh, u SAD-u je poznat pod imenom glicerin. Halal je ukoliko je biljnog porijekla. Ukoliko se dobiva iz svinjske masti onda je haram.
Polioksietan (8) Stearat (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Polioksietan (40) stearat (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast. (Napomena 14)
Polioksietan (20) Sorbitan/polisorbat 20 (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Polioksietan (20) Sorbitan Mono - oleat/Polisorbat 80 (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Polioksietan (20) Sorbitan monopalmitat/ polisorbat 40 (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Polioksietan (20) Sorbitan monostearat/ Polisorbat 60 (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Polioksietan (20) Sorbitan tristearat/ polisorbat 65 (Emulgatori i stabilizatori - derivati masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.

Pektin (Emulgatori i stabilizatori - pektin i derivati) - Halal
Amidirani pektin (Emulgatori i stabilizatori - pektin i derivati) - Halal
Natrijevi i kalijevi fosfati i polifosfati (Raznovrsni) - Halal
Natrijevi i kalijevi fosfati i polifosfati (Raznovrsni) - Halal
Natrijevi i kalijevi fosfati i polifosfati (Raznovrsni) - Halal
Mikrokristalin/celuloza u prahu    (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal
Metilceluloza (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal.
Hidroksipropil celuloza    (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal
Hidroksipropil - metilceluloza (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal.
Etilmetilceluloza (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal.
Karboksimetil celuloza, natrijumove soli (Emulgatori i stabilizatori - celuloza i derivati) - Halal.
Natrijumove, kalijumove i kalcijeve soli masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Halal su ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Mono-i-digliceridi masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Različite vrste estera mono i diglicerida masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Esteri saharoze masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja.Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Gliceridi saharoze (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Poligliceridni esteri masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mašbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Poligliceridni esteri masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mašbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Propan-1.2-diol esteri masnih kiselina (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Esteri laktiliranih masnih kiselina glicerola i propana - 1,2 - diol (Emulgatori i stabilizatori - soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast.
Natrium stearoil-2-laktilat (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Natrium stearoil - 2 -1 akti1at (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.
Stearil tartrat (Emulgatori i stabilizatori - soli i esteri masnih kiselina) - Generalno su mešbuh, ali su halal ukoliko se izvode iz biljnih ulja. Haram su kad se dobiju iz svinjske masti.

 

E491 - E637

Sorbitan monostearat (Emulgatori i stabilizatori - Soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih sirovina 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast ili GMO sirovine.
Sorbitan tristearat (Emulgatori i stabilizatori - soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih ulja 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast ili GMO sirovine.
Sorbitan monolaurat (Emulgatori i stabilizatori - soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih ulja 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast ili GMO sirovine.
Sorbitan mono - oleat (Emulgatori i stabilizatori - soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih ulja 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast ili GMO sirovine.
Sorbitan monopalmitat (Emulgatori i stabilizatori - soli ili esteri masnih kiselina) - Ukoliko su dobiveni iz biljnih ulja 100%, tada su halal. Haram su kad im je porijeklo svinjska mast ili GMO sirovine.
Natrijum - karbonat/ natrijum - bikarbonat (Raznovrsni - Kiseline i soli:karbonati) Halal.
Kalijum karbonat/ kalij um bi karbonat - (Raznovrsni - Kiseline i soli:karbonati) - Halal.
Amonijum - karbonat - (Raznovrsni - Kiseline i soli:karbonati) - Halal
Magnezij um - karbonat - (Raznovrsni - Kiseline i soli:karbonati) - Halal
Hlorovodonična hlorna kiselina - (Raznovrsni - Kiseline i soli: hlorovodonična kiselina i njene soli) - Halal
Kalijum - hlorid - (Raznovrsni - Kiseline i soli: hlorovodonična kiselina i njene soli) - Halal
Kalcijum - hlorid - (Raznovrsni - Kiseline i soli: hlorovodonična kiselina i njene soli) - Halal
Amonijum - hlorid - (Raznovrsni - Kiseline i soli: hlorovodonična kiselina i njene soli) - Halal
Sulfatna kiselina - (Raznovrsni - Kiseline i soli: sulfatna kiselina i njene soli) - Halal
Natrij um - sulfat - (Raznovrsni - Kiseline i soli: sulfatna kiselina i njene soli) - Halal
Kalijum - sulfat - (Raznovrsni - Kiseline i soli: sulfatna kiselina i njene soli) - Halal
Kalcijum - sulfat - (Raznovrsni - Kiseline i soli: sulfatna kiselina i njene soli) - Halal
Magnezij um - sulfat - (Raznovrsni - Kiseline i soli: sulfatna kiselina i njene soli) - Halal
Natrijum - hidroksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Kalijum hidroksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Kalcijum hidroksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Amonijum hidroksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Magnezijum hidroksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Kalcijum - oksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Magnezijum oksid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Natrijum - ferocianid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Kalijum ferocianid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Dikalcijum ferocianid - (Raznovrsni - alkalije) - Halal
Natrijum - aluminijum - fosfat - (Raznovrsni - ostale soli) - Halal
Jestivi koštani fosfat (kost - obrok)    - (Raznovrsni - tvari koje sprečavaju zgrudnjavanje i stvrdnjavanje) - Haram su ukoliko se dobivaju iz svinjskih kostiju
Kalcijum polifosfati - (Raznovrsni - tvari koje sprečavaju zgrudnjavanje i stvrdnjavanje)- Mešbuh generalno. Halal ukoliko je mineralnog porijekla. Haram je onda kad se vadi iz svinjskih kostiju.
Amonijum - polifosfati - (Raznovrsni - tvari koje sprečavaju zgrudnjavanje i stvrdnjavanje) - Halal
Silicijum - dioksid (soli solicijum dioksida) - (Raznovrsni - soli silicijuma) - Halal
Kalcijum silikat - (Raznovrsni - soli silicijuma) - Halal
Magnezijum silikat/ magnezijum trisilikat (Tale) - (Raznovrsni - soli silicijuma) - Halal
Aluminij um - natrij um silikat - (Raznovrsni - soli silicijuma) - Halal
Aluminijum - kalcijum silikat - (Raznovrsni - soli silicijuma) - Mešbuh. Halal je u slučaju kada je kalcij mineralnog porijekla. Haram je kad se on dobiva iz svinjskih kostiju.
Bentonit - (Raznovrsni – ostali sastojci) - Halal
Kaolin (aluminijum silikat) - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Halal
Stearinska kiselina - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Mešbuh općenito. Halal u slučaju kad je njeno porijeklo biljna mast. Haram kad se vadi iz svinjske masti.
Magnezijum stearat - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Mešbuh općenito. Halal u slučaju kad je njeno porijeklo biljna mast. Haram kad se vadi iz svinjske masti.
Glucono delta - lactone    - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Halal
Natrijum glukonat - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Halal
Kalijum glukonat - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Halal
Kalcijum glukonat - (Raznovrsni - ostali sastojci) - Halal
Glutaminska kiselina L - (Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Mešbuh. Ukoliko se dobiva iz proteina biljnog porijekla halal je. Haram je ukoliko se dobija iz svinjskih proteina ili GMO sirovina.
Mononatrijum glutamat - (MSG) Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Mešbuh je općenito, ali može biti halal, ukoliko su svi njegovi sastojci halal, uzimajući u obzir čak i preradu i dobivanje tih sastojaka u obzir. Ukoliko su katalizatori dobiveni iz svinjske masti, onda je supstanca haram.
Monokalijum - glutamat - (Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Mešbuh je općenito, ali može biti halal, ukoliko su svi njegovi sastojci halal, uzimajući u obzir čak i preradu i dobivanje tih sastojaka u obzir. Ukoliko su katalizatori dobiveni iz svinjske masti, onda je supstanca haram.
Kalcijum glutamat - (Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Mešbuh je općenito, ali može biti halal, ukoliko su svi njegovi sastojci halal, uzimajući u obzir čak i preradu i dobivanje tih sastojaka u obzir. Ukoliko su katalizatori dobiveni iz svinjske masti, onda je supstanca haram.
Natrijum guanilat - (Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Aditiv je halal kada se dobiva iz ekstrakata sardina ili pekarskog kvasca. Mešbuh je ukoliko se pravi od pivskog kvasca ili sporednih proizvoda piva.
Natrijum inosinat - (Raznovrsni - poboljšivači okusa) - Halal je kada se dobiva iz ekstrakata sardina. Mešbuh je ukoliko se proizvodi iz pivskog kvasca ili sporednih proizvoda piva. Haram je ako se vadi iz svinjskog mesa..
Natrij um 5 - ribonukleotid - (Raznovrsni)- poboljšivači okusa. Mešbuh je ukoliko se pravi od kombinacije EN 627 i EN 631.
Maltol - (Raznovrsni) - poboljšivači okusa - Halal
Etil maltol - (Raznovrsni) - poboljšivači okusa - Halal

E900 - E1520

Dimetilpolisiloksan - (Raznovrsni) - poboljšivači okusa    Halal
Pčelinji vosak - (Raznovrsni) - sredstva za glaziranje    Halal
Vosak karnaube - (Raznovrsni) - sredstva za glaziranje    Halal
Šelak - (Raznovrsni - sredstva za glaziranje) - Haram. To je ljepljivi sekret koji se uzima iz pora insekta coccu lacca. Ovi insekti se hrane lišćem palas drveća koje raste samo u Indiji i Južnoj Aziji. Ova ljepljiva supstanca se zove „lac“. Proizvode je indijske kompanije.
Mineralni hidrokarboni - (Raznovrsni - sredstva za glaziranje) - Halal
Rafinirani celulozni vosak - (Raznovrsni - sredstva za glaziranje) - Ova supstanca je pretežno mešbuh. Halal je kada se uzima iz voska biljnih ulja. Ukoliko se dobiva iz voska svinjske masti, tada je haram.
L - cistein hidrohlorid    - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravljanju namirnica od brašna    Halal
Kalijum bromat - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravljanju namirnica od brašna. Halal
Hlor - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravljanju namirnica od brašna. Halal
Hlor dioksid - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravi janj u namirnica od brašna. Halal
Azodikarbonamid    - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravljanju namirnica od brašna. Halal
Ester montanske kiseline Mešbuh
Oksidirani polietilenski vosak Halal
Cistein (I),L-cistein, Natrijev cisteinhidroklorid (II), Kalijev cistein hidroklorid (III) E920 Cistein (I),L-cistein, Natrijev cisteinhidroklorid (II), Kalijev cistein hidroklorid (III) - (Raznovrsni) - jedinjenja koja se koriste pri spravljanju namirnica od brašna    Generalno je mešbuh. Halal je ukoliko je biljnog porijekla. Haram je ukoliko se dobija iz svinjske dlake, papaka ili ljudske kose.
Karbamid Halal
Argon - (Raznovrsni) - prilikom pakiranja osjetljivih namirnica, istiskuje se kisik i tako sprečava gubitak boje i arome te kvarenje namirnica. Halal
Helium - (Raznovrsni) AA- prilikom pakiranja osjetljivih namirnica, istiskuje se kisik i tako sprečava gubitak boje i arome te kvarenje namirnica. Halal
Nitrogen - (Raznovrsni) - prilikom pakiranja osjetljivih namirnica, istiskuje se kisik i tako sprečava gubitak boje i arome te kvarenje namirnica. Halal
Nitrogen oksid - (Raznovrsni) - Upotrebljava se kao potisni plin i kao tvar za otapanje i ekstrakciju. Halal
Butan
Oksigen    - (Raznovrsni) - Prirodni plin za potisak i pakiranje Halal
Vodonik  Prirodi plin za potisak, plin za pakiranje, pomoćna tvar u procesu proizvodnje Halal
Acesulfam-K - (Raznovrsni) - Umjetno sladilo i pojačivač okusa. Halal
Aspartam - (Raznovrsni) - Umjetno sladilo i pojačivač okusa. Generalno mešbuh
Ciklaminska kiselina (I) - Umjetno sladilo i pojačivač okusa - Halal – ograničena upotreba. 
Izomalt - Umjetno sladilo, zamjena za šećer - Halal
Saharin (I) - Umjetna sladila, 500 puta slađa od šećera - Halal

Sukraloza - Umjetno sladilo
Taumatin - Umjetno sladilo i pojačivač okusa, 2500 puta slađe od šećera. Halal
Neohesperidin DC - Umjetno sladilo i pojačivač okusa, 340 puta slađi od šećera. Halal
Aspartam-acesulfamova sol Umjetno sladilo
Maltitol (I), Maltitol sirup (II) - (Raznovrsni) - Sintetska zamjena za šećer, stabilizator, emulgator    Halal
Laktitol- (Raznovrsni) - Sintetsko sladilo, zamjena za šećer, regulator vlažnosti. Halal
Ksilitol. Sintetsko sladilo, zamjena za šećer, regulator vlažnosti. Halal
Quillaia ekstrakt. Prirodna tvar za stabiliziranje pjene. Halal – Ograničena upotreba, dopušten samo kao aditiv aromatiziranim bezalkoholnim pićima na vodenoj bazi
Invertaza
Lizozim    Konzervans. Mešbuh ako je životinskog porijekla, dobiven prirodnim putem ili tehnikom genetskog inženjerstva
Polidekstroza A i N - (Raznovrsni) - povećanje volumena, oblikovanje strukture i za zadržavanje vlažnosti. Halal
Polivinilpirolidon - (Raznovrsni) - Sintetski stabilizator, tvar za taloženje i filtraciju. Halal
Netopljivi polivinilpirolidon Sintetski stabilizator. Halal Ograničena upotreba, u proizvodnji dijetetskih namirnica i sladila i dr.
Škrob oksidirani. Prirodni zgušnjivač. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza.
Monoškrobni fosfat Prirodni zgušnjivačHalal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Diškrobni fosfat esterificirani Prirodni zgušnjivač. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Diškrobni fosfat fosfatizirani Prirodni zgušnjivač Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Diškrobni fosfat acetilirani Prirodni zgušnjivač i stabilizator. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Acetilirani škrob Prirodni zgušnjivač i stabilizator. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Acetilirani diškrob adipat. Prirodni zgušnjivač i stabilizato. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Hidroksipropil škrob Prirodni zgušnjivač i sredstvo za želiranje.Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Hidroksipropil škrob Prirodni zgušnjivač i sredstvo za želiranje.Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Natrijev oktenil jantarat - škrob Prirodni zgušnjivač i sredstvo za želiranje. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Acetilirani oksidirani škrob Prirodni zgušnjivač. Halal,Mešbuh je uoliko je proizveden iz genetski promijenjenog kukuruza
Etilni alkohol Pomoćna tvar u procesu proizvodnje.Haram
Glicerintriacetat (Triacetin)
Propan-1,2-diol (Propilen glikol)

Last Updated on Thursday, 14 July 2011 09:58

Advertising

Poll

Provjeravate li posjedovanje HALAL certifikata pri kupovini namirnica?
Membership

Online

We have 38 guests online

Copyright Agencija za Halal certificiranje @2010. Sva prava pridržna. | Design by Grogot d.o.o.