Udruženje halal industrije

Udruženje halal industrije

Udruženje Halal industrije pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine osnovano je krajem aprila ove godine u Sarajevu, gdje je održana osnivačka skupština. Osnovano udruženje Halal industrije u Privrednoj komori FBiH okuplja više od 50 Halal certificiranih kompanija iz Bosne i Hercegovine.

Cilj osnivanja je artikulisanje i zastupnje interese članica u odnosu na otvorena pitanja koja se tiču uređenja halal tržišta u našoj zemlji te otvaranja novih tržišta i realizaciju potencijalnih investicijskih projekata u BiH. U fokusu rada Udruženje bit će kreiranje pozitivnog privrednog ambijenta, edukacija, promocija i podizanje svijesti javnosti o važnosti halal kvalitete kako za proizvođače, davaoce usluga, tako i za distributere i kupce.

Udruženje će aktivno raditi na uspostavljanju međunarodne saradnje sa sličnim udruženjima i asocijacijama.

Predsjednik Udruženja je gospodin Adis Hasaković, a potpredsjednici su gospođa Merima Dževdetbegović i gospodin Nedžad Biberović.

Odbor Udruženja kao glavni operativni organ čine predstavnici kompanija: Klas d.d.Sarajevo, Vispak.d.d. Visoko, Akova Impex d.d. Sarajevo, Menprom d.o.o Tuzla, Meggle d.o.o. Bihać, Ledo d.o.o. Čitluk, Bosnet Group d.o.o. Sarajevo, Bimal d.d. Brčko, Brojler d.o.o. Sarajevo, GHB Invest/ SAHAF, BBI banka d.d. Sarajevo i Agencija za certificiranje Halal kvalitete BH.

Osnivanjem ovog udruženja, Agencija za certificiranje halal kvalitete je dobila jakog partnera za afirmaciju i razvoj halal industrije u cjelosti.