SMIIC OIC

SMIIC OIC

Institut za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC) Organizacije islamske kooperacije (OIC) je institucija koja se bavi usklađivanjem i donošenjem novih standarda, te otklonjanju barijera u trgovini između zemalja OIC. Pored toga SMIIC se bavi izradom šema certificiranja i akreditiranja u svrhu efikasnije trgovinske razmjene između država članica.

Agencija za certificiranje halal kvalitete je u 2015. godinu ušla kao član Instituta za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC) Organizacije islamske kooperacije. Tako je odlučeno na 7. zasjedanju Generalne skupšitne SMIIC-a, održanom u novembru 2014. godine u Istanbulu. 

Institut za standardizaciju i mjeriteljstvo OIC broji 49 članova koji se dozvoljava upotreba i korištenje dokumenata i znaka SMIIC OIC.

Na međunarodnom nivou, Agencija za certificiranje halal kvalitete učestvuje u svim važnijim događajima u oblasti halala u svijetu kao predstavnik Bosne i Hercegovine po ovlaštenju Instituta za standardizaciju. 

Ukratko, prva smo europska zemlja koja ima izrađen Halal standard i uređen sistem halal certificiranja proizvoda i usluga. Prenoseći svoje iskustvo, Agencija je doprinijela izradi standarda za halal certificiranje i akreditiranje. Bosanskohercegovački Halal standard je korišten kao referentni dokument prilikom izrade Halal standarda OIC zemalja, a sa velikom pažnjom su ga prihvatile i naše kolege iz Europe. Prijem BiH u članstvo OIC SMIIC je primjer uspješne dugogodišnje saradnje između Agencije za certificiranje halal kvalitete i Instituta za standardizaciju BiH.