European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa)

European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) je islamska, nezavisna, neprofitna i nevladina (NVO) institucija osnovana s ciljem razvijanja saradnje i koordiniranja aktivnosti između članica Asocijacije, te da bude referentna institucija u Evropi za pitanja halala za treće strane.

Crescentrating agent

Agencija za certificiaranje halal kvalitete i organizacija CrescentRating 2009. godine potpisali su ugovor o strateškoj saradnji u oblasti rangiranja halal ugostiteljskih objekata na području zemalja jugoistočne Europe. Agencija je postala ovlašteni agent organizacije CrescentRating za sljedeće zemlje: Albanija, Mađarska, Grčka,…

IHI ALLIANCE

IHI Alliance je međunarodna neprofitna organizacija koja djeluje pri ICCI (Islamic Chamber of Commerce and Industry) Organizacije islamske konferencije. Njena uloga je da koordinira aktivnostima na svjetskom halal tržištu u oblasti halal certificiranja i razvijanja međusobne suradnje.