Company Jusuf-bej doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Company Jusuf-bej doo Visoko od 17. marta 2015. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.