Restoran "Teresa" Sarajevo

Restoran "Teresa" Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da Restoran "Terasa" Sarajevo, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.