Somboled doo Sombor

Somboled doo Sombor

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Somboled doo Sombor, od jula 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.