Carnex doo Vrbas

Carnex doo Vrbas

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Carnex doo Vrbas, od jula 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.