Živinoprodukt doo Bujanovac

Živinoprodukt doo Bujanovac

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Živinoprdukt doo Bujanovac, od januara 2024. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2023.